آموزش آپلود فرمت های غیر مجاز در رسانه وردپرس

آموزش آپلود فرمت های غیر مجاز در رسانه وردپرس

آموزش آپلود فرمت های غیر مجاز در رسانه وردپرس

در بخش رسانه های وردپرس میتوانید بسیاری از فایل ها را آپلود نمایید اما بعضی از فرمت های غیر مجاز قابل آپلود نمیباشد.

برای آپلود فرمت های غیر مجاز در رسانه وردپرس باید کد زیر را در Functions.php قالب خود قرار دهید.

function a4fran3_myme_types($mime_types){
    $mime_types['svg'] = 'image/svg+xml'; // افزودن فرمت XML
    $mime_types['psd'] = 'image/vnd.adobe.photoshop'; // افزودن فرمت فایل های لایه باز فتوشاپ
    return $mime_types;
}
add_filter('upload_mimes', 'a4fran3_myme_types', 1, 1);

 

در کد بالا فرمت psd و svg را اضافه کرده ایم . دقت کنید اگر قصد اضافه کردن فرمت دیگری را دارید حتما باید کد MIME را بگیرید.

کد MIME در فرمت svg بالا image/svg+xml میباشد. برای دریافت کد MIME کافیست فرمت + MIME Type را جستجو نمایید بفرض مثال PSD MIME Type که با سرچ این متن کد MIME را میتوانید پیدا کنید

توجه داشته باشید MIME مخفف Multipurpose Internet Mail Extensions میباشد.

 

در ضمن شما میتوانید از افزونه WP Add Mime Types برای انجام اینکار استفاده نمایید

 

برخی از کد های MIME فرمت ها بصورت زیر میباشد :

Extension Kind of document MIME Type
.aac AAC audio audio/aac
.abw AbiWord document application/x-abiword
.arc Archive document (multiple files embedded) application/x-freearc
.avi AVI: Audio Video Interleave video/x-msvideo
.azw Amazon Kindle eBook format application/vnd.amazon.ebook
.bin Any kind of binary data application/octet-stream
.bmp Windows OS/2 Bitmap Graphics image/bmp
.bz BZip archive application/x-bzip
.bz2 BZip2 archive application/x-bzip2
.csh C-Shell script application/x-csh
.css Cascading Style Sheets (CSS) text/css
.csv Comma-separated values (CSV) text/csv
.doc Microsoft Word application/msword
.docx Microsoft Word (OpenXML) application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
.eot MS Embedded OpenType fonts application/vnd.ms-fontobject
.epub Electronic publication (EPUB) application/epub+zip
.gz GZip Compressed Archive application/gzip
.gif Graphics Interchange Format (GIF) image/gif
.htm
.html
HyperText Markup Language (HTML) text/html
.ico Icon format image/vnd.microsoft.icon
.ics iCalendar format text/calendar
.jar Java Archive (JAR) application/java-archive
.jpeg
.jpg
JPEG images image/jpeg
.js JavaScript text/javascript, per the following specifications:

 

.json JSON format application/json
.jsonld JSON-LD format application/ld+json
.mid
.midi
Musical Instrument Digital Interface (MIDI) audio/midi audio/x-midi
.mjs JavaScript module text/javascript
.mp3 MP3 audio audio/mpeg
.mpeg MPEG Video video/mpeg
.mpkg Apple Installer Package application/vnd.apple.installer+xml
.odp OpenDocument presentation document application/vnd.oasis.opendocument.presentation
.ods OpenDocument spreadsheet document application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet
.odt OpenDocument text document application/vnd.oasis.opendocument.text
.oga OGG audio audio/ogg
.ogv OGG video video/ogg
.ogx OGG application/ogg
.opus Opus audio audio/opus
.otf OpenType font font/otf
.png Portable Network Graphics image/png
.pdf Adobe Portable Document Format (PDF) application/pdf
.php Hypertext Preprocessor (Personal Home Page) application/x-httpd-php
.ppt Microsoft PowerPoint application/vnd.ms-powerpoint
.pptx Microsoft PowerPoint (OpenXML) application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
.rar RAR archive application/vnd.rar
.rtf Rich Text Format (RTF) application/rtf
.sh Bourne shell script application/x-sh
.svg Scalable Vector Graphics (SVG) image/svg+xml
.swf Small web format (SWF) or Adobe Flash document application/x-shockwave-flash
.tar Tape Archive (TAR) application/x-tar
.tif
.tiff
Tagged Image File Format (TIFF) image/tiff
.ts MPEG transport stream video/mp2t
.ttf TrueType Font font/ttf
.txt Text, (generally ASCII or ISO 8859-n) text/plain
.vsd Microsoft Visio application/vnd.visio
.wav Waveform Audio Format audio/wav
.weba WEBM audio audio/webm
.webm WEBM video video/webm
.webp WEBP image image/webp
.woff Web Open Font Format (WOFF) font/woff
.woff2 Web Open Font Format (WOFF) font/woff2
.xhtml XHTML application/xhtml+xml
.xls Microsoft Excel application/vnd.ms-excel
.xlsx Microsoft Excel (OpenXML) application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
.xml XML application/xml if not readable from casual users (RFC 3023, section 3)
text/xml if readable from casual users (RFC 3023, section 3)
.xul XUL application/vnd.mozilla.xul+xml
.zip ZIP archive application/zip
.3gp 3GPP audio/video container video/3gpp
audio/3gpp if it doesn’t contain video
.3g2 3GPP2 audio/video container video/3gpp2
audio/3gpp2 if it doesn’t contain video
.7z 7-zip archive application/x-7z-compressed

لینک کوتاه:

https://a4fran3.ir/?p=16927

Subscribe
Notify of
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

مطالب تصادفی