افزودن بخش دسته بندی به نوشتن فوری در وردپرس

افزودن بخش دسته بندی به نوشتن فوری در وردپرس

افزودن بخش دسته بندی به نوشتن فوری در وردپرس

خیلی از مدیران سایت از پیش نویس سریع سایت وردپرس خود استفاده میکند اما پیش نویس سریع قابلیت نوشتن عنوان و محتوا را دارد . امروز به شما آموزش میدهیم که بخش دسته بندی ها هم اضافه شود.

برای انجام این کار کافیست کد زیر را در functions.php قرار دهید

function __quickpress_cats_a4fran3() {   if(!function_exists('is_admin') || !is_admin()) return;   // Parameters for wp_dropdown_categories  $args = array(   'order' =----> 'ASC',
    'hierarchical' => 1,
    'echo' => 0,
    'name' => 'post_category[]',
    'hide_empty' => 0
  );
  $select_cats = wp_dropdown_categories( $args );
echo '</pre>
<h4 id="category-label"><label for="post_category">دسته</label></h4>
<div>'.$select_cats.'</div>
<div class="hide-if-no-js" style="margin: 0 0 .5em 5em; padding: 8px 10px 5px 5px;">';
 return;
}
if(is_admin() || $query->is_admin) {
 $here = array( basename($_SERVER['REQUEST_URI']), basename($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']) );
 
 if( ( $here[0] == ('index.php' || 'wp-admin')) && ( $here[1] == 'index.php') ) {
 add_action('media_buttons','__quickpress_cats_a4fran3');
 }
 unset($here);
}

 

لینک کوتاه:

https://a4fran3.ir/?p=17589

guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

مطالب تصادفی