اگر مشکل شما حل نشده است کافیست با شماره 9099070545 و سپس داخلی 444 تماس بگیرید

توجه: حتما باید با تلفن های خانگی و بدون صفر تماس بگیرید و با موبایل امکان تماس نیست

جواب سوالات و آموزش بازی آی کیو روبیکا

جواب سوالات و آموزش بازی آی کیو روبیکا

جواب سوالات و آموزش بازی آی کیو روبیکا

آی کیو یک بازی هیجانی و دوست داشتنی برای تمام سنین میباشد . در این بازی 4 تصویر برای شما نمایش میدهد و با شما باید وجه مشترک 4 تصویر را تشخیص دهید. در ادامه هم آموزش بازی ای کیو را برای شما قرار داده ایم و هم جواب تمام سوالات این بازی که ایشالله لذت ببرید .

 

آموزش بازی آی کیو روبیکا :

 

ابتدا وارد پیام رسان خود در روبیکا شوید و به قسمت بازی ها بروید

بازی آی کیو روبیکا

در این صفحه بدنبال بازی ای کیو بگردید و بر روی آن بزنید

بازی آی کیو روبیکا

این بخش شامل سه قسمت میباشد . یک قسمت برای خرید سکه – قسمتی برای آغاز بازی و قسمت دیگر برای ارتباط با پشتیبانی

خرید سکه بازی آی کیو روبیکا

برای خرید سکه کافیست در ابتدا صفحه بر روی غلامت + در بالای صفحه بزنید و در صفحه فروشگاه میتوانید برای خود سکه خریداری نمایید

پشتیبانی بازی آی کیو روبیکا

برای ارتباط با واحد پشتیبانی بازی آی کیو روبیکا کافیست در صفحه اول بر روی ؟ بزنید

بازی آی کیو روبیکا

خب اکنون وارد بازی میشویم . در این بخش باید طبق 4 عکس بالا کلمه مورد نظر را حدس بزنیم. جواب این سوال نرم میباشد

بازی آی کیو روبیکا

در صورت پاسخ صحیح به سکه تعلق میگیرد و وارد مرحله بعدی میشوید

بازی آی کیو روبیکا

جواب سوال مرحله 5 این بازی گره میباشد . اگر حرف را اشتباه وارد کردید کافیست یکبار بر روی آن حرف بزنید تا برداشته شود

بازی آی کیو روبیکا

جواب سوال 9 مغز میباشد که برگرفته از خوراکی 4 مغز میباشد.

بازی آی کیو روبیکا

اگر شما در حل کردن دچار مشکل شده اید میتوانید از سیستم کمک بگیرید . کافیست بر روی علامت سمت راست کلیک کنید و به شما یک حرف را راهنمایی میکنید و به ازای آن از شما سکه کم خواهد کرد.

 

 

جواب سوالات بازی آی کیو :

 

۱ آب

۲خط

۳طب

۴نرم

۵گره

۶موش

۷قلب

۸آتش

۹مغز

۱۰باد

۱۱نور

۱۲ اشک

۱۳هدف

۱۴کهن

۱۵سخت

۱۶سفر

۱۷سبز

۱۸ زرد

۱۹ زیپ

۲۰صدا

۲۱قطب

۲۲کمک

۲۳فصل

۲۴ظرف

۲۵عمق

۲۶رعد

۲۷کسل

۲۸علی

۲۹سمی

۳۰ شبح

۳۱ کوک

۳۲ نفس

۳۳نقش

۳۴مهر

۳۵گیگ

۳۶متر

۳۷ سرخ

۳۸تیز

۳۹ جوش

۴۰ برق

۴۱ بار

۴۲ بال

۴۳ چرب

۴۴دود

۴۵ زخم

۴۶خنک

۴۷ حکم

۴۸ خشم

۴۹ترس

۵۰ خنک

۵۱ آبی

۵۲ پشت

۵۳ جفت

۵۴ بکس

۵۵ خام

۵۶ برف

۵۷ رمز

۵۸تاج

۵۹ ترش

۶۰ توپ

۶۱ باند

۶۲ خدمت

۶۳خروج

۶۴ پارک

۶۵بلند

۶۶ آچار

۶۷ رمان

۶۸تلفن

۶۹خنده

۷۰ درجه

۷۱ حلقه

۷۲پیری

۷۳توری

۷۴ چادر

۷۵ برگر

۷۶ پدال

۷۷پودر

۷۸حوقه

۷۹ حروف

۸۰ حساب

۸۱ چرخش

۸۲ بازو

۸۳ حامل

۸۴ روغن

۸۵ بازی

۸۶قالب

۸۷ قرمز

۸۸ فشار

۸۹ عابر

۹۰ عرشه

۹۱ غلات

۹۲ آدرس

۹۳ مجعد

۹۴ مدیر

۹۵مربی

۹۶ مسیر

۹۷ لوله

۹۸ مادر

۹۹ ماسه

۱۰۰ سقوط

۱۰۱ سلاح

۱۰۲ سلول

۱۰۳ کاغذ

۱۰۴رویا

۱۰۵ بزرگ

۱۰۶ زمان

۱۰۷ بدبو

۱۰۸ مفصل

۱۰۹ صفحه

۱۱۰ طناب

۱۱۱ شوخی

۱۱۲ مشعل

۱۱۳ شلوغ

۱۱۴ شلیک

۱۱۵ جوهر

۱۱۶نوار

۱۱۷ لاشه

۱۱۸ کروی

۱۱۹ کارت

۱۲۰کتاب

۱۲۱ کثیف

۱۲۲ لباس

۱۲۳ وسعت

۱۲۴ هاله

۱۲۵ حشره

۱۲۶ جدید

۱۲۷ماهی

۱۲۸مشکی

۱۲۹ میوه

۱۳۰ چاقو

۱۳۱ دسته

۱۳۲ سرما

۱۳۳ راست

۱۳۴ رنگی

۱۳۵ روغن

۱۳۶سکوت

۱۳۷درخت

۱۳۸ خانه

۱۳۹ قرمز

۱۴۰قدرت

۱۴۱ فایل

۱۴۲ شانس

۱۴۳ شعله

۱۴۴ وسیع

۱۴۵ سیرک

۱۴۶ دلقک

۱۴۷ اکشن

۱۴۸ آب زی

۱۴۹ نقطه

۱۵۰ تنها

 

۱۶۳آلما

۱۶۴گرفتن

۱۶۵ماشین

۱۶۶آلبوم

۱۶۷اخبار

۱۶۸مافیا

۱۶۹سنگین

۱۷۰حرارت

۱۷۱شیرین

۱۷۲تغییر

173 کفپوش

۱۷۵کشمکش

۱۷۶زنجیر

۱۷۷خرناس

۱۷۸جمعیت

۱۷۹صورتی

۱۲۱کثیف

۱۲۲لباس

۱۲۳وسعت

۱۲۴هاله

۱۲۵حشره

۱۲۶جدید

۱۲۷ماهی

۱۲۸مشکی

۱۲۹میوه

۱۳۰چاقو

۱۳۱دسته

۱۳۲سرما

۱۳۳راست

۱۳۴رنگی

۱۳۵روغن

۱۳۶ سکوت

۱۳۷درخت

۱۳۸خانه

۱۳۹قرمز

۱۴۰قدرت

۱۴۱فایل

۱۴۲شانس

۱۴۳شعله

۱۴۴وسیع

۱۴۵سیرک

۱۴۶دلقک

۱۴۷اکشن

۱۴۸آب زی

۱۴۹نقطه

۱۵۰تنها

۱۵۱شناور

۱۵۲قانون

۱۵۳برچسب

۱۵۴غمگین

۱۵۵شیرین

۱۵۶پرواز

۱۵۷اصابت

۱۵۸پوسته

۱۵۹قنادی

۱۶۰سوراخ

۱۶۱سوخته

۱۸۸استرس

۱۸۹جدایی

۱۹۰پایین

۱۹۱زامبی

۱۹۲تعادل

۱۹۳تراشه

۱۹۴اسکوپی

۱۹۵پرنده

 

 

۲۰۳گیرنده

۲۰۴برنامه

۲۰۵زمستان

۲۰۶ارتباط

۲۰۷آب راه

۲۰۸اسکناس

۲۰۹هنرمند

۲۱۰بامداد

۲۱۱بازیکن

۲۱۲فاضلاب

۲۱۳باشگاه

۲۱۴انتخاب

۲۱۵خردسال

۲۱۶اندازه

۲۱۷فرانسه

۲۱۸قهرمان

۲۱۹معامله

۲۲۰تک خال

۲۲۱قوانین

۲۲۲امتیاز

۲۲۳مارپیچ

۲۲۴جرثقیل

۲۲۵ویتامین

۲۲۶ثروتمند
۲۲۷تابستان

۲۲۸پروتئین
۲۲۹رنگارنگ
۲۳۱هیپ هاپ
۲۳۲خال خالی

۲۳۳ایتالیا

۲۳۴مانیتور

۲۳۵تخم مرغ

۲۳۶برداشتن

۲۳۷نوشیدنی

۲۳۸پیش خدمت

۲۴۰گل

۲۴۱دم

۲۴۲باد

۲۴۳تله

۲۴۴برج

۲۴۵سیم

۲۴۶سرد

۲۴۷شیر

۲۴۸چرخ

۲۴۹کفش

۲۵۰ترس

۲۵۱جشن

۲۵۲مکعب

۲۵۳قهوه

۲۵۴ماسک

۲۵۵اپرا

۲۵۶یوگا

۲۵۷چرخه

۲۵۸شبکه

۲۵۹چیدن

۲۶۰دانه

۲۶۱آینه

۲۶۲متصل

۲۶۴مدرک

۲۶۴دقیق

۲۶۵نشان

۲۶۶برابر

۲۶۷ریختن

۲۶۸نیمکت

۲۶۹ابزار

۲۷۰کابوی

۲۷۱آسمان

۲۷۲ایمنی

۲۷۳سینما

۲۷۴کنترل

۲۷۵جزیره

۲۷۶محافظ

۲۷۷دیوار

۲۷۸شماره

۲۷۹سیاره

۲۸۰نعنایی

۲۸۱کشاورز

۲۸۲آزمایش

۲۸۳آلودگی

۲۸۴کمربند

۲۸۵هاتداگ

۲۸۶تاریخچه

۲۸۷شیمیایی

۲۸۸احساسات

۲۸۹گازدار

۲۹۰پایان بخش اول آیکیو

اگر مشکل شما حل نشده است کافیست با شماره 9099070545 و سپس داخلی 444 تماس بگیرید

توجه: حتما باید با تلفن های خانگی و بدون صفر تماس بگیرید و با موبایل امکان تماس نیست

لینک کوتاه:

https://a4fran3.ir/?p=16251

Subscribe
Notify of
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

مطالب تصادفی