سوالات پرتکرار و مشکلات در خصوص سامانه شاد

سوالات پرتکرار و مشکلات در خصوص سامانه شاد

مشکلات در خصوص سامانه شاد

سوالات عمومی و مشکلات در خصوص سامانه شاد

1 .آیا بعد از نصب پیام رسان توسط مدیر،معلم، دانش آموزیا اولیا نیازبهتعریف کلاسیا گروههای درسی است؟جواب: به محض ورود و احرازهویت مدیرمدرسه،کلاسهای مدرسهبه صورتخودکار تعریف می شوند و نیازی به ساخت گروه های کلاسی نیست

 

2 .مزیت استفاده از اپلیکیشنداخلی و اختصاصی در این طرح چیست؟جواب:فراهم آوردن محیطی جذاب، پویا، امن و متناسب با نیازهای آموزشی و اجتماعی دانشآموزان ایرانی از مهمترین دلایل راهاندازیاپلیکیشن داخلیشاد است.

 

3. تلفن همراهم اجازه نصب اپلیکیشن را نمی دهد. چه کار کنم؟ پیغام هایی نظیر اینبرنامه معتبر نیستیا ممکن است تلفن و اطلاعات شما را به خطر بیاندازد؟ جواب. تمام مسایل امنیتی در خصوص اپلیکیشن توسط تیمی فنی مورد بررسی قرار گرفته است. لذا کافی است به بخش تنظیمات (setting) دستگاه خود مراجعه کرده واجازه نصب اپلیکیشن را فعال کنید.

 

4 .آیامخاطبینهم گروهها و مخاطبینما را میبینند؟ جواب: خیر. تمام اطلاعات شخصی کاربران محفوظ بوده و برای سایر کاربران غیرقابل دسترسی است. افراد تنها امکان مشاهده مخاطبان خود که به شاد پیوسته اند را دارد.

 

5 .آیاپیامرسان نسخه دسکتاپ(ویندوز/ مک/ لینوکس)دارد؟جواب: در حال حاضر فقط نسخه اندروید قابل دسترسی است.

 

6 .آیاپیامرسان نسخه وب دارد؟جواب: بله. به زودیآدرس نسخه وب پیامرسان اعلام می شود.جمهوری اسلامی ایرانوزارت آموزش و پرورشمرکز برنامهریزی و فناوری اطلاعاتشبکهآموزشیدانشآموز(شاد)

7 .آیاپیامرسان نسخه IOSدارد؟جواب:خیر

 

8 .آموزش هایبرخطتا چه زمانیادامه دارد؟جواب: آموزش برخط تا رفع موانع موجود و اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا ادامه خواهد داشت.

 

9 .آیااینترنترایگاندر اختیارما قرار میگیرد؟جواب: براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، به زودی امکان استفاده از اینترنت رایگان برای اپلیکیشن شاد فراهم خواهدشد.

 

10 .برنامه کلاسهایچندپایه/پیش دبستانی/ نهضت سوادآموزیچگونه خواهد بود؟جواب: فعلا امکان حضور این افراد در سامانه شاد وجود ندارد. در اسرع وقت پس از امکان پذیر شدن ارائه خدمت اطلاع رسانی می شود.

 

11 .برایدانش آموزان محروم/مناطق محروماز امکانات لازم چه بایدکرد؟جواب: موضوع در دست بررسی است و مراتب متعاقبا به اطلاع می رسد.

 

12 .آیاامکان گزارش گیریاز فعالیتمدرسه و کلاس هادر سطح منطقه و استان وجود دارد؟جواب: بله. پنل گزارشگیری در بخش «ورود مدیر ستادی/ استانی/ شهرستانی »در اپلیکیشن شاد وجود دارد.

 

13. امکان فعالیت کلاسهایپیشدبستانیوجود دارد؟جواب: فعلا خیر. اما به زودی این امکان فراهم خواهد شد.

 

14. آیا امکان ایجاد گروه و کانال (به هر نوعی)برای افراد وجود دارد؟جواب: خیر. این امکان در اپلیکیشن شاد وجود ندارد.

15. امکانات مورد نیاز دستگاه هوشمند برای نصب این اپلیکیشن چیست؟جواب: دستگاه هوشمند با سیستم عامل اندروید (نسخه 4.4یا بالاتر) و دارای حداقل حافظه لازم برای نصب و اجرای اپلیکیشن.

 

سوالات بخش مدیران

1.مدیران باید چه کاری انجام دهند؟(شرح یک به یک مراحل)

جواب: مدیرانبا مراجعه به کانال پشتیبانی اپلیکیشن شاد میتوانندتمامی مراحل کار را به تفکیک مشاهده کرد.(در صورت نیاز از راهنما استفاده شود)

 

 

2 .چگونه اطلاعاتمعلمان (رسمی، حق التدریس ،نیروهای آزاد، فاقد ابلاغ سیستمی (خرید خدمات))را در سناد ثبتو اصلاح کنیم؟

مشکل عدم پذیرش اطلاعات معلم توسط اپلیکیشن را چطور حل کنیم؟جواب: کلیه اطلاعات معلمانتوسط مدیران مدارس در سامانه سناد قابل ثبت و ویرایش است.مدیر و معلم باید از صحت اطلاعات وارد شده در سناد اطمینان حاصل کنند و سپس فرآیند نصب و راه اندازی اپلیکیشن را اجرا نمایند.

 

 

3 .چگونه اطلاعات خود (مدیر) را در سناد ثبت کنم؟

جواب: این اطلاعات توسط مدیران مناطقدر سامانه سناد قابل ثبت و ویرایش است.

 

 

4 .چه مقاطعی موظف هستند در سناد فرآیند ثبت اطلاعاترا انجام دهند؟

جواب:تمامی مقاطع موظف بهثبت اطلاعات خود درسنادهستند. این کاربر عهده مدیران مدارس و مناطق بوده و دسترسی برایسایر افراد وجود ندارد.

سوالات معلمان

1.معلمانباید چه کاری انجام دهند؟(شرح یک به یک مراحل)جواب: معلمانبا مراجعه به کانال پشتیبانی اپلیکیشن شاد میتوانندتمامی مراحل کار را به تفکیک مشاهده کرد.(در صورت نیاز از راهنما استفاده شود)

2 .با ورود کد ملی معلم در قسمت کلاسبندی، خطای «معتبر نیست»نمایش داده می شود.باید چه کار کنم؟جواب: لازم است دقت کنید شماره تلفن شما با سامانه سناد مطابقت داشته باشد. همچنین شماره ملی را درست و با کیبورد انگلیسی وارد کنید. در صورت نیاز،از مدیر درخواست کنید اطلاعات شما را در سامانه سناد اصلاح کند.

3. برخیاز همکاران حق التدریسبا ابلاغهمکار دیگریدر کلاس هستند. چه بایدکرد؟جواب: ابلاغ صوری خلاف است. باید اطلاعات دقیق در سناد درج شود.

4 .آیاامکان ادغام چند کلاس با محتوایمشابه توسط یکمعلم وجود دارد؟جواب: متاسفانه فعلا این امکان وجود ندارد.

 

سوالات کادر مدرسه/سایر آموزشه

.معاونین مدرسه باید چه کاری انجام دهند؟جواب:در حال حاضر، کادر مدرسه موظف به همکاری با مدیر مدرسه هستند. در مراحل بعد برای این افرادنیز نقشهای مجزا روی اپلیکیشن قابل تعریف است.

2. مربیان پرورشی/ مشاوران باید چه کاری انجام بدهند؟جواب: به زودی گروه مخصوص پرورشی/مشاوره در هر مدرسه تاسیس خواهد شد.

3 .برایاجرایبرنامه هایسلامت و تربیتبدنی/دروس عملی/ دروس مهارتیچه کنیم؟جواب: متعاقبا اطلاع رسانی خواهدشد.

 

 

سوالات دانش آموزان

1.دانش آموزانباید چه کاری انجام دهند؟(شرح یک به یک مراحل)جواب: دانش آموزان با مراجعه به کانال پشتیبانی اپلیکیشن شاد میتوانندتمامی مراحل کار را به تفکیک مشاهده کرد.(در صورت نیاز از راهنما استفاده شود)

 

2 .دانش آموز اتباع هستم.چگونه وارد سامانه شوم؟جواب:در مورد اتباع سایر کشورها، کد هویتی اتباع به جای کد ملی درج شود ونیازی به ورود اطلاعات شناسنامهای نیست.امکان ورود این عزیزان به زودی فراهم می شود.

 

3. آیا امکان ورود چند دانش آموز با یک خط وجود دارد؟ والدینی که معلم یا مدیر مدرسه هستند می توانند از همان خط برای ورود فرزندشان استفاده کنند؟جواب: بله. فعلا این امکان وجود دارد. اما احتمال بروز هر خطای احتمالی توسط فرزندان در این زمینه بر عهدهی والدین خواهدبود. والدین باید در صورت نیاز، خط تلفن جداگانه برای ورود هر دانش آموز تهیه کنند.

 

4 .دانش آموزان استثنایی چه کار کنند؟جواب: متاسفانه در این فاز ابتدایی اجرای طرح برنامه ویژه ای برای دانش آموزان استثنایی در نظر گرفته نشده است. در صورت امکان، فعلا دانش آموزان با شرایط مشابه سایرین وارد برنامه بشوند.

 

5. ورود دانش آموزان با مشکل مواجه شده است.جواب: توجه کنید که ممکن است دلیل بروز این ایراد، نقص یا اشتباه در مشخصات ثبت شده دانش آموز در سامانه سناد باشد. از صحت اطلاعات خود اطمینان حاصل کنید.

 

سوالات والدین

1.والدینباید چه کاری انجام دهند؟جواب: والدین می توانند پس از نصب اپلیکیشن، بر حضور دانشآموزان در کلاسهای درس در ساعت مقرر نظارت داشته باشند.فعلا امکان حضور فعال والدین در اپلیکیشن شاد وجود ندارد.

2.آیاامکان ارسال گزارش حضور و غیاببصورت هفتگیبرایوالدینوجود دارد؟جواب: متاسفانه فعلا این امکان وجود ندارد. اما محتوای کلاس و فعالیت های کلاسی در دستگاه هوشمند مورد استفاده همواره قابل دسترسی است.

 

فعالیت های داخل کلاسی

1 .آیا امکان انصراف از کلاس (ترک گروه کلاسی) وجود دارد؟جواب:در حال حاضر امکان انصراف از کلاس ها وجود ندارد.

 

2 .آیاامکان ذخیره کلاس و محتوایارائه شده را دارم؟جواب:بله. اپلیکیشن شاد در این زمینه مشابه پیامرسان ها عمل می کند و شما مشابه یک پیامرسان می توانید محتوای ارائه شده در آن را ذخیره کنید.

 

3 .آیاامکان حذف/ویرایشپیامهایارسالیرا دارم؟جواب:بله. اپلیکیشن شاد در این زمینه مشابه پیامرسان ها عمل می کند و شما مشابه یک پیامرسان می توانید پیام های خود را حذف یا ویرایش کنید.

 

4 .ایاارسال فایل متنیوصوتی و یاعکس یافیلممحدودیتدارد؟جواب:حداکثر حجم فایل قابل ارسال 100مگابایت است.

7 .ایاامکان انتقال اطلاعات از یک گوشیبه گوشی دیگررا دارم؟جواب: بله. اطلاعات پیامرسان درون خود پیامرسان ذخیره شده اند و وابسته به ابزار مورد استفاده شما نیست. کافی است با دستگاه دیگر در حساب کاربری خودتان وارد شوید.

 

6 .آیاامکان ارتباط دوسویهو تعاملیبین دانش آموزان و معلم وجود دارد؟جواب . بله. محیط شاد قابلیت ارتباط گیری دو سویه معلم و دانش آموزان در گروه های کلاسی را فراهم آورده است. البته امکان ارتباط گیری شخصی وجود ندارد

 

7 .آیاازمون ها/امتحانات/صدور کارنامه هم به همینروش انجام میشوند؟جواب:در این مورد متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

 

8 .آیاامکان اشتراک گذاری(share) قسمتیاز صفحه گوشیو یادسکتاپ برایهمه کلاس وجود دارد؟جواب: متاسفانه فعلا این امکان وجود ندارد.

 

9 .آیاامکان حضور و غیاب آنلاین وجوددارد؟ چگونه بفهمیم دانش آموز از کلاس خارج نشده است؟جواب: با مراجعه به لیست کلاسمی توانید از وضعیت حضور هر یک از دانش آموزان اطلاع حاصل نمایید.

 

10. آیا امکان ارسال تصویر یا صوت معلم به صورت همزمان (stream) وجود دارد؟ جواب: خیر. متاسفانه فعلا این امکان وجود ندارد

 

مشکلات در خصوص سامانه شاد

لینک کوتاه:

https://a4fran3.ir/?p=16359

Subscribe
Notify of
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

مطالب تصادفی