شبکه های اجتماعیمقالات

سوالات پرتکرار و مشکلات در خصوص سامانه شاد

سوالات پرتکرار و مشکلات در خصوص سامانه شاد

مشکلات در خصوص سامانه شاد

سوالات عمومی و مشکلات در خصوص سامانه شاد

1 .آيا بعد از نصب پيام رسان توسط مدير،معلم، دانش آموزيا اوليا نيازبهتعريف کلاسيا گروههای درسی است؟جواب: به محض ورود و احرازهویت مدیرمدرسه،کلاسهای مدرسهبه صورتخودکار تعریف می شوند و نیازی به ساخت گروه های کلاسی نیست

 

2 .مزيت استفاده از اپليکيشنداخلی و اختصاصی در اين طرح چيست؟جواب:فراهم آوردن محیطی جذاب، پویا، امن و متناسب با نیازهای آموزشی و اجتماعی دانشآموزان ایرانی از مهمترین دلایل راهاندازیاپلیکیشن داخلیشاد است.

 

3. تلفن همراهم اجازه نصب اپليکيشن را نمی دهد. چه کار کنم؟ پيغام هايی نظير اينبرنامه معتبر نيستيا ممکن است تلفن و اطلاعات شما را به خطر بياندازد؟ جواب. تمام مسایل امنیتی در خصوص اپلیکیشن توسط تیمی فنی مورد بررسی قرار گرفته است. لذا کافی است به بخش تنظیمات (setting) دستگاه خود مراجعه کرده واجازه نصب اپلیکیشن را فعال کنید.

 

4 .آيامخاطبينهم گروهها و مخاطبينما را میبينند؟ جواب: خیر. تمام اطلاعات شخصی کاربران محفوظ بوده و برای سایر کاربران غیرقابل دسترسی است. افراد تنها امکان مشاهده مخاطبان خود که به شاد پیوسته اند را دارد.

 

5 .آياپيامرسان نسخه دسکتاپ(ويندوز/ مک/ لينوکس)دارد؟جواب: در حال حاضر فقط نسخه اندروید قابل دسترسی است.

 

6 .آياپيامرسان نسخه وب دارد؟جواب: بله. به زودیآدرس نسخه وب پیامرسان اعلام می شود.جمهوری اسلامی ایرانوزارت آموزش و پرورشمرکز برنامهریزی و فناوری اطلاعاتشبکهآموزشیدانشآموز(شاد)

7 .آياپيامرسان نسخه IOSدارد؟جواب:خیر

 

8 .آموزش هایبرخطتا چه زمانیادامه دارد؟جواب: آموزش برخط تا رفع موانع موجود و اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا ادامه خواهد داشت.

 

9 .آيااينترنترايگاندر اختيارما قرار میگيرد؟جواب: براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، به زودی امکان استفاده از اینترنت رایگان برای اپلیکیشن شاد فراهم خواهدشد.

 

10 .برنامه کلاسهایچندپايه/پيش دبستانی/ نهضت سوادآموزیچگونه خواهد بود؟جواب: فعلا امکان حضور این افراد در سامانه شاد وجود ندارد. در اسرع وقت پس از امکان پذیر شدن ارائه خدمت اطلاع رسانی می شود.

 

11 .برایدانش آموزان محروم/مناطق محروماز امکانات لازم چه بايدکرد؟جواب: موضوع در دست بررسی است و مراتب متعاقبا به اطلاع می رسد.

 

12 .آياامکان گزارش گيریاز فعاليتمدرسه و کلاس هادر سطح منطقه و استان وجود دارد؟جواب: بله. پنل گزارشگیری در بخش «ورود مدیر ستادی/ استانی/ شهرستانی »در اپلیکیشن شاد وجود دارد.

 

13. امکان فعاليت کلاسهایپيشدبستانیوجود دارد؟جواب: فعلا خیر. اما به زودی این امکان فراهم خواهد شد.

 

14. آيا امکان ايجاد گروه و کانال (به هر نوعی)برای افراد وجود دارد؟جواب: خیر. این امکان در اپلیکیشن شاد وجود ندارد.

15. امکانات مورد نياز دستگاه هوشمند برای نصب اين اپليکيشن چيست؟جواب: دستگاه هوشمند با سیستم عامل اندروید (نسخه 4.4یا بالاتر) و دارای حداقل حافظه لازم برای نصب و اجرای اپلیکیشن.

 

سوالات بخش مدیران

1.مديران بايد چه کاری انجام دهند؟(شرح يک به يک مراحل)

جواب: مدیرانبا مراجعه به کانال پشتیبانی اپلیکیشن شاد میتوانندتمامی مراحل کار را به تفکیک مشاهده کرد.(در صورت نیاز از راهنما استفاده شود)

 

 

2 .چگونه اطلاعاتمعلمان (رسمی، حق التدريس ،نيروهای آزاد، فاقد ابلاغ سيستمی (خريد خدمات))را در سناد ثبتو اصلاح کنيم؟

مشکل عدم پذيرش اطلاعات معلم توسط اپليکيشن را چطور حل کنيم؟جواب: کلیه اطلاعات معلمانتوسط مدیران مدارس در سامانه سناد قابل ثبت و ویرایش است.مدیر و معلم باید از صحت اطلاعات وارد شده در سناد اطمینان حاصل کنند و سپس فرآیند نصب و راه اندازی اپلیکیشن را اجرا نمایند.

 

 

3 .چگونه اطلاعات خود (مدير) را در سناد ثبت کنم؟

جواب: این اطلاعات توسط مدیران مناطقدر سامانه سناد قابل ثبت و ویرایش است.

 

 

4 .چه مقاطعی موظف هستند در سناد فرآيند ثبت اطلاعاترا انجام دهند؟

جواب:تمامی مقاطع موظف بهثبت اطلاعات خود درسنادهستند. این کاربر عهده مدیران مدارس و مناطق بوده و دسترسی برایسایر افراد وجود ندارد.

سوالات معلمان

1.معلمانبايد چه کاری انجام دهند؟(شرح يک به يک مراحل)جواب: معلمانبا مراجعه به کانال پشتیبانی اپلیکیشن شاد میتوانندتمامی مراحل کار را به تفکیک مشاهده کرد.(در صورت نیاز از راهنما استفاده شود)

2 .با ورود کد ملی معلم در قسمت کلاسبندی، خطای «معتبر نيست»نمايش داده می شود.بايد چه کار کنم؟جواب: لازم است دقت کنید شماره تلفن شما با سامانه سناد مطابقت داشته باشد. همچنین شماره ملی را درست و با کیبورد انگلیسی وارد کنید. در صورت نیاز،از مدیر درخواست کنید اطلاعات شما را در سامانه سناد اصلاح کند.

3. برخیاز همکاران حق التدريسبا ابلاغهمکار ديگریدر کلاس هستند. چه بايدکرد؟جواب: ابلاغ صوری خلاف است. باید اطلاعات دقیق در سناد درج شود.

4 .آياامکان ادغام چند کلاس با محتوایمشابه توسط يکمعلم وجود دارد؟جواب: متاسفانه فعلا این امکان وجود ندارد.

 

سوالات کادر مدرسه/سایر آموزشه

.معاونين مدرسه بايد چه کاری انجام دهند؟جواب:در حال حاضر، کادر مدرسه موظف به همکاری با مدیر مدرسه هستند. در مراحل بعد برای این افرادنیز نقشهای مجزا روی اپلیکیشن قابل تعریف است.

2. مربيان پرورشی/ مشاوران بايد چه کاری انجام بدهند؟جواب: به زودی گروه مخصوص پرورشی/مشاوره در هر مدرسه تاسیس خواهد شد.

3 .برایاجرایبرنامه هایسلامت و تربيتبدنی/دروس عملی/ دروس مهارتیچه کنيم؟جواب: متعاقبا اطلاع رسانی خواهدشد.

 

 

سوالات دانش آموزان

1.دانش آموزانبايد چه کاری انجام دهند؟(شرح يک به يک مراحل)جواب: دانش آموزان با مراجعه به کانال پشتیبانی اپلیکیشن شاد میتوانندتمامی مراحل کار را به تفکیک مشاهده کرد.(در صورت نیاز از راهنما استفاده شود)

 

2 .دانش آموز اتباع هستم.چگونه وارد سامانه شوم؟جواب:در مورد اتباع سایر کشورها، کد هویتی اتباع به جای کد ملی درج شود ونیازی به ورود اطلاعات شناسنامهای نیست.امکان ورود این عزیزان به زودی فراهم می شود.

 

3. آيا امکان ورود چند دانش آموز با يک خط وجود دارد؟ والدينی که معلم يا مدير مدرسه هستند می توانند از همان خط برای ورود فرزندشان استفاده کنند؟جواب: بله. فعلا این امکان وجود دارد. اما احتمال بروز هر خطای احتمالی توسط فرزندان در این زمینه بر عهدهی والدین خواهدبود. والدین باید در صورت نیاز، خط تلفن جداگانه برای ورود هر دانش آموز تهیه کنند.

 

4 .دانش آموزان استثنايی چه کار کنند؟جواب: متاسفانه در این فاز ابتدایی اجرای طرح برنامه ویژه ای برای دانش آموزان استثنایی در نظر گرفته نشده است. در صورت امکان، فعلا دانش آموزان با شرایط مشابه سایرین وارد برنامه بشوند.

 

5. ورود دانش آموزان با مشکل مواجه شده است.جواب: توجه کنید که ممکن است دلیل بروز این ایراد، نقص یا اشتباه در مشخصات ثبت شده دانش آموز در سامانه سناد باشد. از صحت اطلاعات خود اطمینان حاصل کنید.

 

سوالات والدین

1.والدينبايد چه کاری انجام دهند؟جواب: والدین می توانند پس از نصب اپلیکیشن، بر حضور دانشآموزان در کلاسهای درس در ساعت مقرر نظارت داشته باشند.فعلا امکان حضور فعال والدین در اپلیکیشن شاد وجود ندارد.

2.آياامکان ارسال گزارش حضور و غياببصورت هفتگیبرایوالدينوجود دارد؟جواب: متاسفانه فعلا این امکان وجود ندارد. اما محتوای کلاس و فعالیت های کلاسی در دستگاه هوشمند مورد استفاده همواره قابل دسترسی است.

 

فعالیت های داخل کلاسی

1 .آيا امکان انصراف از کلاس (ترک گروه کلاسی) وجود دارد؟جواب:در حال حاضر امکان انصراف از کلاس ها وجود ندارد.

 

2 .آياامکان ذخيره کلاس و محتوایارائه شده را دارم؟جواب:بله. اپلیکیشن شاد در این زمینه مشابه پیامرسان ها عمل می کند و شما مشابه یک پیامرسان می توانید محتوای ارائه شده در آن را ذخیره کنید.

 

3 .آياامکان حذف/ويرايشپيامهایارسالیرا دارم؟جواب:بله. اپلیکیشن شاد در این زمینه مشابه پیامرسان ها عمل می کند و شما مشابه یک پیامرسان می توانید پیام های خود را حذف یا ویرایش کنید.

 

4 .ایاارسال فایل متنیوصوتی و یاعکس یافیلممحدودیتدارد؟جواب:حداکثر حجم فایل قابل ارسال 100مگابایت است.

7 .اياامکان انتقال اطلاعات از يک گوشیبه گوشی ديگررا دارم؟جواب: بله. اطلاعات پیامرسان درون خود پیامرسان ذخیره شده اند و وابسته به ابزار مورد استفاده شما نیست. کافی است با دستگاه دیگر در حساب کاربری خودتان وارد شوید.

 

6 .آياامکان ارتباط دوسويهو تعاملیبين دانش آموزان و معلم وجود دارد؟جواب . بله. محیط شاد قابلیت ارتباط گیری دو سویه معلم و دانش آموزان در گروه های کلاسی را فراهم آورده است. البته امکان ارتباط گیری شخصی وجود ندارد

 

7 .آياازمون ها/امتحانات/صدور کارنامه هم به همينروش انجام میشوند؟جواب:در این مورد متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.

 

8 .آياامکان اشتراک گذاری(share) قسمتیاز صفحه گوشیو يادسکتاپ برایهمه کلاس وجود دارد؟جواب: متاسفانه فعلا این امکان وجود ندارد.

 

9 .آياامکان حضور و غياب آنلاين وجوددارد؟ چگونه بفهميم دانش آموز از کلاس خارج نشده است؟جواب: با مراجعه به لیست کلاسمی توانید از وضعیت حضور هر یک از دانش آموزان اطلاع حاصل نمایید.

 

10. آيا امکان ارسال تصوير يا صوت معلم به صورت همزمان (stream) وجود دارد؟ جواب: خیر. متاسفانه فعلا این امکان وجود ندارد

 

مشکلات در خصوص سامانه شاد

لینک کوتاه مطلب : https://a4fran3.ir/?p=16359

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن