اگر مشکل شما حل نشده است کافیست با شماره 9099070545 و سپس داخلی 444 تماس بگیرید

توجه: حتما باید با تلفن های خانگی و بدون صفر تماس بگیرید و با موبایل امکان تماس نیست

نحوه نصب جاوا در CentOS 8

نحوه نصب جاوا در CentOS 8

نحوه نصب جاوا در CentOS 8

جاوا یک منبع آزاد ، منبع باز و یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی است که به صراحت برای استفاده در محیط توزیع شده اینترنت طراحی شده است. دو پیاده سازی مختلف از جاوا ، اوراکل جاوا و OpenJDK وجود دارد. اوراکل جاوا برخی ویژگی های تجاری اضافی دارد در حالی که OpenJDK یک اجرای منبع باز از Platform Java است.

در این آموزش نحوه نصب OpenJDK 8 ، OpenJDK 11 و Oracle 8 را در CentOS 8 به شما نشان خواهیم داد.

 

الزامات

 • سروری که CentOS 8 را اجرا می کند.
 • رمزعبور اصلی روی سیستم شما تنظیم شده است.

 

OpenJDK 11 را نصب کنید

ابتدا با اجرای دستور زیر ، نسخه های موجود OpenJDK را در مخزن CentOS 8 جستجو کنید:

dnf search jdk

شما باید خروجی زیر را مشاهده کنید:


Last metadata expiration check: 1:23:41 ago on Wednesday 18 December 2019 02:23:23 AM EST.

========================================================= Summary & Name Matched: jdk =========================================================
java-11-openjdk-demo.x86_64 : OpenJDK Demos 11
java-1.8.0-openjdk-demo.x86_64 : OpenJDK Demos 8
java-11-openjdk-jmods.x86_64 : JMods for OpenJDK 11
java-11-openjdk-src.x86_64 : OpenJDK Source Bundle 11
java-1.8.0-openjdk-src.x86_64 : OpenJDK Source Bundle 8
java-11-openjdk.x86_64 : OpenJDK Runtime Environment 11
copy-jdk-configs.noarch : JDKs configuration files copier
java-1.8.0-openjdk.x86_64 : OpenJDK Runtime Environment 8
java-11-openjdk-javadoc.x86_64 : OpenJDK 11 API documentation
java-1.8.0-openjdk-javadoc.noarch : OpenJDK 8 API documentation
java-11-openjdk-devel.x86_64 : OpenJDK Development Environment 11
java-1.8.0-openjdk-devel.x86_64 : OpenJDK Development Environment 8
java-11-openjdk-headless.x86_64 : OpenJDK Headless Runtime Environment 11
java-1.8.0-openjdk-accessibility.x86_64 : OpenJDK 8 accessibility connector
java-1.8.0-openjdk-headless.x86_64 : OpenJDK Headless Runtime Environment 8
java-11-openjdk-javadoc-zip.x86_64 : OpenJDK 11 API documentation compressed in a single archive
java-1.8.0-openjdk-javadoc-zip.noarch : OpenJDK 8 API documentation compressed in a single archive
============================================================ Summary Matched: jdk =============================================================
icedtea-web.noarch : Additional Java components for OpenJDK - Java browser plug-in and Web Start implementation

اکنون OpenJDK 11 را با استفاده از دستور زیر نصب کنید:

dnf install java-11-openjdk-devel.x86_64

پس از اتمام نصب ، می توانید با اجرای دستور زیر نسخه جاوا را تأیید کنید:

java -version

شما باید خروجی زیر را مشاهده کنید:

openjdk version "11.0.5" 2019-10-15 LTS
OpenJDK Runtime Environment 18.9 (build 11.0.5+10-LTS)
OpenJDK 64-Bit Server VM 18.9 (build 11.0.5+10-LTS, mixed mode, sharing)


OpenJDK 8 را نصب کنید

برخی از برنامه های مبتنی بر جاوا فقط از OpenJDK 8. پشتیبانی می کنند. در این حالت ، شما باید OpenJDK 8 را روی سرور خود نصب کنید. می توانید OpenJDK 8 را به راحتی با دستور زیر نصب کنید:

dnf install java-1.8.0-openjdk-devel

بعد از نصب جاوا می توانید نسخه نصب شده جاوا را با دستور زیر بررسی کنید:

java -version

شما باید خروجی زیر را مشاهده کنید:

openjdk version "1.8.0_232"
OpenJDK Runtime Environment (build 1.8.0_232-b09)
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 25.232-b09, mixed mode)


بین نسخه های جاوا جابجا شوید

همچنین می توانید چندین نسخه جاوا را در یک سیستم واحد نصب کنید و مطابق با نیاز خود بین آنها جابجا شوید.

می توانید دستور زیر را برای تغییر نسخه جاوا از OpenJDK 8 به OpenJDK 11 مطابق شکل زیر اجرا کنید:

alternatives --config java

از شما خواسته می شود نسخه جاوا مورد نظر خود را مطابق شکل زیر ارائه دهید:

There are 2 programs which provide 'java'.

 Selection  Command
-----------------------------------------------
  ۱      java-11-openjdk.x86_64 (/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-11.0.5.10-0.el8_0.x86_64/bin/java)
*+ ۲      java-1.8.0-openjdk.x86_64 (/usr/lib/jvm/java-1.8.0-openjdk-1.8.0.232.b09-0.el8_0.x86_64/jre/bin/java)

Enter to keep the current selection[+], or type selection number: 1

کلید ۱ را بزنید و کلید Enter را بزنید تا نسخه جاوا را تغییر دهید.

بعد از تغییر دوباره نسخه فعال فعلی Java را با دستور زیر بررسی کنید:

java -version

Oracle Java 8 را نصب کنید

ابتدا باید وارد وب سایت Oracle Java شوید و به صفحه بارگیری Oracle Java 8 JDK بروید . در مرحله بعد ، توافقنامه مجوز را بپذیرید و بسته jdk-8u231-linux-x64.rpm را بارگیری کنید.

پس از اتمام بارگیری ، دستور زیر را نصب کنید تا Oracle OpenJDK 8 را نصب کنید:

dnf localinstall jdk-8u231-linux-x64.rpm

بعد از نصب Oracle OpenJDK 8 ، می توانید نسخه جاوا را با دستور زیر تأیید کنید:

java -version

شما باید خروجی زیر را مشاهده کنید:

java version "1.8.0_231"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_231-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.231-b11, mixed mode)

نتیجه

الان همین است ما یاد گرفتیم که چگونه نسخه های مختلف جاوا را در CentOS 8. نصب کنید. اکنون می توانید نسخه جاوا مورد نظر خود را به راحتی نصب کرده و مطابق با نیاز خود بین آنها جابجا شوید. این بود نحوه نصب جاوا در CentOS 8 از سایت آچار فرانسه که ایشالله مفید بوده باشد

اگر مشکل شما حل نشده است کافیست با شماره 9099070545 و سپس داخلی 444 تماس بگیرید

توجه: حتما باید با تلفن های خانگی و بدون صفر تماس بگیرید و با موبایل امکان تماس نیست

لینک کوتاه:

https://a4fran3.ir/?p=15397

Subscribe
Notify of
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

مطالب تصادفی