نمایش تاریخ تحویل سفارش در صفحه پرداخت ووکامرس

نمایش تاریخ تحویل سفارش در صفحه پرداخت ووکامرس

نمایش تاریخ تحویل سفارش در صفحه پرداخت ووکامرس

برای حرفه ای تر کار کردن ، شما میتوانید از مشتری بخواهید که چه زمانی دوست دارد کالا بدستش برسد . با این کار شما برای مشتری ارزش قائل خواهید شد.

برای نمایش تاریخ تحویل سفارش در ووکامرس کافیست کد زیر را در functions.php قرار دهید

// -------------------------------
// 1. Display Checkout Calendar if Shipping Selected
 
add_action( 'woocommerce_review_order_before_payment', 'a4fran3_echo_acf_date_picker' );
 
function a4fran3_echo_acf_date_picker( $checkout ) {
   
  echo '<div id="show-if-shipping" style="display:none"><h3>Delivery Date</h3>';
   
  woocommerce_form_field( 'delivery_date', array(
    'type'     => 'text',
    'class'     => array('form-row-wide'),
    'id'      => 'datepicker',
    'required'   => true,
    'label'     => __('Select Delivery Date'),
    'placeholder'    => __('Click to open calendar'),
    ));
   
  echo '</div>';
   
}
 
add_action( 'woocommerce_after_checkout_form', 'a4fran3_show_hide_calendar' );
 
function a4fran3_show_hide_calendar( $available_gateways ) {
   
?>
 
<script type="text/javascript">
   
  function show_calendar( val ) {
    if ( val.match("^flat_rate") || val.match("^free_shipping") ) {
      jQuery('#show-if-shipping').fadeIn();
    } else {
      jQuery('#show-if-shipping').fadeOut();
    }  
  }
   
  jQuery(document).ajaxComplete(function() {
    var val = jQuery('input[name^="shipping_method"]:checked').val();
    show_calendar( val );
  });
   
</script>
 
<?php
   
}
 
add_action( 'woocommerce_checkout_process', 'a4fran3_validate_new_checkout_fields' );
 
function a4fran3_validate_new_checkout_fields() {  
   
  if ( isset( $_POST['delivery_date'] ) && empty( $_POST['delivery_date'] ) ) wc_add_notice( __( 'Please select the Delivery Date' ), 'error' );
 
}
 
// -------------------------------
// 2. Load JQuery Datepicker
 
add_action( 'woocommerce_after_checkout_form', 'a4fran3_enable_datepicker', 10 );
 
function a4fran3_enable_datepicker() {
   
 ?>
 
  <script src="//code.jquery.com/ui/1.11.4/jquery-ui.js"></script>
 
 <?php  
   
}
 
// -------------------------------
// 3. Load Calendar Dates
 
add_action( 'woocommerce_after_checkout_form', 'a4fran3_load_calendar_dates', 20 );
 
function a4fran3_load_calendar_dates( $available_gateways ) {
 
  ?>
 
  <script type="text/javascript">
 
    jQuery(document).ready(function($) {
         
      $('#datepicker').click(function() {
 
        $('#datepicker').datepicker({ 
          dateFormat: 'dd-mm-yy',
          maxDate: "+2m",
          minDate: 1, 
        }).datepicker( "show" );
         
      });
 
    });
 
  </script>
 
  <?php
 
}
 
// -------------------------------
// 4. Save & show date as order meta
 
add_action( 'woocommerce_checkout_update_order_meta', 'a4fran3_save_date_weight_order' );
 
function a4fran3_save_date_weight_order( $order_id ) {
   
  global $woocommerce;
   
  if ( $_POST['delivery_date'] ) update_post_meta( $order_id, '_delivery_date', esc_attr( $_POST['delivery_date'] ) );
   
}
 
add_action( 'woocommerce_admin_order_data_after_billing_address', 'a4fran3_delivery_weight_display_admin_order_meta' );
 
function a4fran3_delivery_weight_display_admin_order_meta( $order ) {  
   
  echo '<p><strong>Delivery Date:</strong> ' . get_post_meta( $order->get_id(), '_delivery_date', true ) . '</p>';

نتیجه کد بالا :

نمایش تاریخ تحویل سفارش

لینک کوتاه:

https://a4fran3.ir/?p=17718

Subscribe
Notify of
guest
9 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
نیما
نیما
3 سال پیش

سلام
مشکل حل شد تابع آخر } کم داشت.ولی تو صفحه chekout چیزی نشون نمیده

نیما
نیما
3 سال پیش
پاسخ به  A4 Fran3

بله دقیقا

نیما
نیما
3 سال پیش

سلام
Parse error: syntax error, unexpected ‘}’, expecting end of file in C:\wamp64\www\wordpress\wp-content\themes\themes-woo\functions.php on line 295

نیما
نیما
3 سال پیش

سلام این کد خطای syntax داره چرا؟متوجه نشدم ایراد از چی میگیره

نیما
نیما
3 سال پیش

سلام چطوری میتونم این تقویم رو شمسی نشون بدم؟

مطالب تصادفی