کد نمایش تعداد کل اعضای سایت به ترتیب نقش کاربری

کد نمایش تعداد کل اعضای سایت به ترتیب نقش کاربری

کد نمایش تعداد کل اعضای سایت به ترتیب نقش کاربری

با استفاده از تکه کد زیر میتوانید کلیه کاربران سایت خود را با توجه به نقش های کاربری نمایش دهید.
شکل نمایش داده شده به ترتیب زیر خواهد بود :
تعداد کل اعضای سایت شما برابر است با …. نفر که … نفر در نقش کاربری مدیر و …. نفر در نقش کاربری مشارکت کننده و…. میباشد.

کد :

<?php
$a4fran3 = count_users();
echo ‘هم اکنون کل کاربران سایت شما ‘, $a4fran3[‘total_users’], ‘ نفر میباشد که : ‘;
foreach($a4fran3[‘avail_roles’] as $role => $count)
echo ”, $count, ‘ عضو در نقش کاربری ‘, $role, ‘ و ‘;
echo ‘ میباشد ‘;
?>

 

 

لینک کوتاه:

https://a4fran3.ir/?p=15246

guest
0 نظر
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

مطالب مشابه