پیشنهاد محصولات

برنامه زمانبندی ثبت‌نام «بسته اینترنت رایگان انتخابات» اعلام شد. این بسته ۷ گیگابایت اینترنت رایگان یڪ ماهه بر اساس ڪدملی برای تمامی افراد ڪشور فعال خواهد شد ڪه باید برای دریافت این هدیه به سایت ictgifts.ir مراجعه و در آنجا ثبت‌نام ڪنند.
12/000 تومان
بازدیدها: 3