سامانه پیامکی آچار فرانسه

پنل های پیامکی آچار فرانسه ارزان ترین پیشرفته ترین حرفه ای ترین سامانه پیامکی میباشد

تعرفه و هزینه ها

رایگان

0 دائمی
 • ارسال پیام به بلک لیست
 • کدخوان و گارانتی چک
 • ارسال پیام صوتی
 • خط اختصاصی
 • هر پیامک 17/9 تومان

پنل پایه

هزار تومان 39 دائمی
 • ارسال پیام به بلک لیست
 • کدخوان و گارانتی چک
 • ارسال پیام صوتی
 • خط اختصاصی
 • هر پیامک 14/9 تومان

پنل اقتصادی

هزار تومان 69 دائمی
 • ارسال پیام به بلک لیست
 • کدخوان و گارانتی چک
 • ارسال پیام صوتی
 • خط اختصاصی
 • هر پیامک 13/9 تومان
پر فروش

پنل شرکتی

هزار تومان 149 دائمی
 • ارسال پیام به بلک لیست
 • کدخوان و گارانتی چک
 • ارسال پیام صوتی
 • خط اختصاصی
 • هر پیامک 12/9 تومان

پنل تجاری

هزار تومان 269 دائمی
 • ارسال پیام به بلک لیست
 • کدخوان و گارانتی چک
 • ارسال پیام صوتی
 • خط اختصاصی
 • هر پیامک 11/9 تومان
محبوب

نمایندگی

هزار تومان 399 دائمی
 • فروش پنل به مبلغ دلخواه
 • ایجاد نامحدود کاربر
 • درگاه پرداخت اختصاصی
 • طراحی سایت اختصاصی
 • هر پیامک 10/9 تومان
پر سود