جعلی بودن در واتساپ

شایعه پراکنی و نشر اخبار جعلی در واتساپ
بازدیدها: 81