کد خروج کاربر

خارج شدن کاربر پس از مدت زمان مشخص
بازدیدها: 85