کد نمایش آخرین مطالب سایت ما در پشخوان سایر سایت ها

کد نمایش آخرین مطالب سایت ما در پشخوان سایر سایت ها

کد نمایش آخرین مطالب سایت ما در پشخوان سایر سایت ها

شاید دقت کرده باشید که بعضی از قالب هارا نصب میکنید در پیشخوان بخشی وجود دارد که مطالب اخیر سایتی را به شما نمایش میدهد . این کار بسیار ساده و ابتدایی میباشد. اگر شما طراح قالب وردپرس هستید این کد بسیار کاربردی خواهد بود .این کد مطالب را از RSS سایت شما میگیرد و در پیشخوان سایت هدف نشان میدهد.

برای نمایش مطالب سایت ما در پشخوان سایر سایت ها کافیست کد زیر را در functions.php قالب قرار دهید.

function dashboard_widget_function(){
$rss = fetch_feed("https://www.a4fran3.ir/feed/");
if (is_wp_error($rss)) {
if (is_admin() || current_user_can('manage_options')){
echo '<p>';
printf(__('<strong>RSS Error</strong>: %s'), $rss->get_error_message());
echo '</p>';} return; }
if (!$rss->get_item_quantity()){
echo '<p>Apparently, چیزی برای نمایش وجود ندارد</p>';
$rss->__destruct(); unset($rss); return;}
echo "<ul>\n";
if (!isset($items))
$items = 5;
foreach ($rss->get_items(0, $items) as $item){
$publisher = '';
$site_link = '';
$link = '';
$content = '';
$date = '';
$link = esc_url(strip_tags($item->get_link()));
$title = esc_html($item->get_title());
$content = $item->get_content();
$content = wp_html_excerpt($content, 150).' ...';
echo "<li><a class='rsswidget' href='$link'>$title</a>\n<div class='rssSummary'>$content</div>\n";}
echo "</ul>\n"; $rss->__destruct(); unset($rss);}
function add_dashboard_widget(){
wp_add_dashboard_widget('lawyerist_dashboard_widget', 'جدیدترینهای سایت آچار فرانسه', 'dashboard_widget_function');}
add_action('wp_dashboard_setup', 'add_dashboard_widget');

در کد بالا item تعداد نمایش مطالب میباشد

آیتم show_summary به معنای نمایش خلاصه مطلب میباشد که با عدد 1 فعال و 0 غیر فعال میشود

آیتم show_author به معنای نمایش نویسنده مطلب میباشد که با عدد 1 فعال و 0 غیر فعال میشود

آیتم show_date به معنای نمایش تاریخ نوشته میباشد که با عدد 1 فعال و 0 غیر فعال میشود

لینک کوتاه:

https://a4fran3.ir/?p=16983

Subscribe
Notify of
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

مطالب تصادفی