اگر مشکل شما حل نشده است کافیست با شماره 9099070545 و سپس داخلی 444 تماس بگیرید

توجه: حتما باید با تلفن های خانگی و بدون صفر تماس بگیرید و با موبایل امکان تماس نیست

کد نمایش مطالب زمان بندی شده آینده سایت

کد نمایش مطالب زمان بندی شده آینده سایت

کد نمایش مطالب زمان بندی شده آینده سایت

مطالب آینده چیست ؟ مطالبی که شما تاریخ انتشار آن را برای روز های آینده تنظیم میکنید ، مطالب آینده نامبرده میشود!
〰️〰️〰️
?کد مربوط به این آموزش را بصورت خلاصه و به شکل یک تابع نوشته ایم تا در هر کجای قالبتان که تمایل داشتید میتوانید آن را فراخوانی نمایید . ( در رابطه با فراخوانی توابع مطالبی منتشر شده است )

کد نمایش مطالب زمان بندی شده

function a4fran3_future_posts()
$posteayande = new WP_QUERY(array(‘post_status’ => ‘future’));
if($posteayande->have_posts()) : while($posteayande->have_posts()) : $posteayandeh->the_post;
echo ‘<a href=”‘.get_permalink().'”>’ .get_the_title(). ‘</a>’;
endwhile;endif;
}

 

?کدفوق را میتوانید از حالت تابع خارج کنید!
?این کد را میتوانید شخصی سازی کنید و برای آن فیلتر دسته بندی و… قرار دهید

 

اما کد دیگری رو هم به شما معرفی میکنیم:

در این کد، ما تنها عنوان و تاریخ انتشار کامل مطلب را به کاربران نمایش خواهید داد. کاربران نمی توانند مطلب را تا پیش از انتشار کامل آن بخوانند

 

<div id="futurepost">
    <div id="futureposthead"><p>مطالب آینده</p></div>
    <?php query_posts('showposts=10&post_status=future'); ?>
    <?php if ( have_posts() ) : while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
        <div >
            <p class><b><?php the_title(); ?></b><?php edit_post_link('e',' (',')'); ?><br />
            <span class="datetime"><?php the_time('j. F Y'); ?></span></p>
        </div>
    <?php endwhile; else: ?><p>درحال حاضر مطلبی برای آینده در سایت آچار فرانسه وجود ندارد</p><?php endif; ?>
</div>

ویرایش:

 • در خط دوم به جای “مطالب آینده” عنوان لیست مطالب را وارد میکنید.
 • در خط سوم به جای عدد 10 تعداد مطالبی که قصد دارید نمایش داده شود را وارد میکنید.
 • خطوط پنجم تا هشتم مربوط به خروجی لیست است و برای تغییر در حالت خروجی لیست مطالب آینده، این خطوط را باید تغییر دهید

اگر مشکل شما حل نشده است کافیست با شماره 9099070545 و سپس داخلی 444 تماس بگیرید

توجه: حتما باید با تلفن های خانگی و بدون صفر تماس بگیرید و با موبایل امکان تماس نیست

لینک کوتاه:

https://a4fran3.ir/?p=16412

Subscribe
Notify of
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

مطالب تصادفی