آموزش نمایش برچسب در منو سایت وردپرس

آموزش نمایش برچسب در منو سایت وردپرس

آموزش نمایش برچسب در منو سایت وردپرس

کد زیر به شما این امکان را میدهد که در صفحه منو سایت خودتان بخشی را با عنوان برچسب ها داشته باشید . این بخش بصورت منو باز شونده میباشد که با کلیک بر روی آن کل برچسب های موجود را نمایش خواهد داد . این کد زیاد قابل استفاده نمیباشد

برای انجام اینکار کافیست ابتدا کد زیر را در functions.php قالب وردپرس قرار دهید

function dropdown_tag_cloud_a4fran3( $args = '' ) {
$defaults = array(
'smallest' => 8, 'largest' => 22, 'unit' => 'pt', 'number' => 45,
'format' => 'flat', 'orderby' => 'name', 'order' => 'ASC',
'exclude' => '', 'include' => ''
);
$args = wp_parse_args( $args, $defaults );
 
$tags = get_tags( array_merge($args, array('orderby' => 'count', 'order' => 'DESC')) ); // Always query top tags
 
if ( empty($tags) )
return;
 
$return = dropdown_generate_tag_cloud_a4fran3( $tags, $args ); // Here's where those top tags get sorted according to $args
if ( is_wp_error( $return ) )
return false;
else
echo apply_filters( 'dropdown_tag_cloud_a4fran3', $return, $args );
}
 
function dropdown_generate_tag_cloud_a4fran3( $tags, $args = '' ) {
global $wp_rewrite;
$defaults = array(
'smallest' => 8, 'largest' => 22, 'unit' => 'pt', 'number' => 45,
'format' => 'flat', 'orderby' => 'name', 'order' => 'ASC'
);
$args = wp_parse_args( $args, $defaults );
extract($args);
 
if ( !$tags )
return;
$counts = $tag_links = array();
foreach ( (array) $tags as $tag ) {
$counts[$tag->name] = $tag->count;
$tag_links[$tag->name] = get_tag_link( $tag->term_id );
if ( is_wp_error( $tag_links[$tag->name] ) )
return $tag_links[$tag->name];
$tag_ids[$tag->name] = $tag->term_id;
}
 
$min_count = min($counts);
$spread = max($counts) - $min_count;
if ( $spread < = 0 )
$spread = 1;
$font_spread = $largest - $smallest;
if ( $font_spread <= 0 )
$font_spread = 1;
$font_step = $font_spread / $spread;
 
// SQL cannot save you; this is a second (potentially different) sort on a subset of data.
if ( 'name' == $orderby )
uksort($counts, 'strnatcasecmp');
else
asort($counts);
 
if ( 'DESC' == $order )
$counts = array_reverse( $counts, true );
 
$a = array();
 
$rel = ( is_object($wp_rewrite) &amp;&amp; $wp_rewrite->using_permalinks() ) ? ' rel="tag"' : '';
 
foreach ( $counts as $tag => $count ) {
$tag_id = $tag_ids[$tag];
$tag_link = clean_url($tag_links[$tag]);
$tag = str_replace(' ', ' ', wp_specialchars( $tag ));
$a[] = "\t<option value='$tag_link'>$tag ($count)</option>";
}
 
switch ( $format ) :
case 'array' :
$return =&amp; $a;
break;
case 'list' :
$return = "<ul class='wp-tag-cloud'>\n\t<li>";
$return .= join("</li>\n\t<li>", $a);
$return .= "</li>\n</ul>\n";
break;
default :
$return = join("\n", $a);
break;
endswitch;
 
return apply_filters( 'dropdown_generate_tag_cloud_a4fran3', $return, $tags, $args );
}

حال کافیست کد زیر را در جای مناسبی قرار دهید

<select name="tag-dropdown" onchange="document.location.href=this.options[this.selectedIndex].value;">
<option value="#">برچسب‌ها</option>
<?php dropdown_tag_cloud_a4fran3('number=0&amp;amp;order=asc'); ?>
</select>

 

لینک کوتاه:

https://a4fran3.ir/?p=17588

Subscribe
Notify of
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات

مطالب تصادفی